مناطق تحت پوشش

مناطق تحت پوشش اینترنت

با توجه به گسترده بودن پاپ سایت های مجموعه شرکت های نت ملی در سطح دو استان تهران و البرز, در تمامی مناطق این دو استان امکان ارائه سرویس های اینترنت پرسرعت وجود دارد .

همچنین به دلیل همکاری با دیگر شرکت های ارائه سرویس اینترنت امکان ارائه سرویس ADSL در تمامی سطح کشور امکان پذیر می باشد