ارسال انبوه پیامک

ارسال پیامک انبوه پیامک

اگر نیاز به ارسال پیامک به مقدار انبوه دارید، میتوانید از پکیج های نت ملی برای ارسال پیامک های خود استفاده نمایید.

 


تعرفه ارسال پیامک انبوه

http://netmelli.com/wp-content/uploads/2016/10/sendsms.jpg

نکات تعرفه ارسال انبوه:

 

  • به تمام قیمت های اعلام شده 10 ریال قانون تبصره بودجه و 9% مالیات اضافه می گردد.
  • در صورت طولانی بودن پیامک ارسالی تعرفه در تعداد پیامک ضرب خواهد شد.
  • ارسال انبوه زیر 50 هزار پیامک مقدور نمی باشد. برای چنین ارسالی از پنل های کاربری نت ملی استفاده نمایید.